پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

سوال:

آیا می‌توان به جهت تشنگی شدید روزه را خورد؟

جواب:

اگر روزه‌دار به‌قدرى تشنه شود که بترسد از تشنگى بمیرد، واجب است به‌اندازه‌اى که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولى روزۀ او باطل مى‌شود و اگر ماه رمضان باشد، باید در بقیۀ روز از به‌جا آوردن کارى که روزه را باطل مى‌کند خوددارى نماید.