پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

سیمای امام حسین علیه السلام

سیمای امام حسین علیه السلام

سیمای پرفروغ امام حسین(علیه السلام) قرن‌هاست که با زبان و قلم بسیاری از مردم جهان با مذاهب و ادیان مختلف ترسیم می‌شود و عظمت و شکوه‌مندی آن را می‌ستایند. این سیما برای همیشه روزگاران، آینة تمام‌نمای حیات طیبه و زندگانی عزت‌مدارانه است.

اما آنچه که بیش و پیش از همه دل‌پذیر است سخن خدا و پیشوایان دین است، لذا اثرابتکاری آیت الله العظمی کریمی جهرمی ، این چهرة تابناک را از منظر وحی، پیامبران و امامان و نیز اصحاب و یاران امام حسین(علیه السلام) با مددجویی از منابع کهن تاریخی و روایی معرفی می‌کند.