پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

چهره های محبوب در قرآن

چهره های محبوب در قرآن

محبت حق تعالی محبت موجب صفای روح شده و پایدار و همیشگی است؛ در قرآن کریم در موارد متعددی از این محبت جاوید سخن به میان آمده و گروه‌ها و افرادی محبوب پروردگار به شمار آمده اند.

مرجع عالی قدر در این کتاب  از این رشته محبت پایدار سخن می‌گوید و با شرح عوامل پیدایش آن انسان‌های شریف و بزرگواری را که محبوب خدایند از لسان صادق قرآن و با بیانی حکیمانه معرفی می‌کند.

کتاب «چهره های محبوب در قرآن»، ۹ چهره محبوب در قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده و در مورد هر کدام توضیحاتی را ارائه کرده است؛ نیکوکاران، توبه کنندگان، پاکان و پاکیزگان، پیروی کنندگان از پیامبر (ص)، پرهیزکاران، بردباران، توکل کنندگان بر خدا، مقسطین و رزمندگان اسلام از جمله این چهره‌ها هستند.

نویسنده در بخش آخر این کتاب، به تبیین چهار امتیاز محبان خداوند پرداخت و تواضع در برابر اهل ایمان و عزت و سربلندی در مقابل کفار را از مصادیق این امر برشمرد.

 

خرید اثر