پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

محاضرات فی الشهادات

محاضرات فی الشهادات

آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی در رساله فقهی «محاضرات فی الشهادات» به طور مفصّل و مستدلّ به مباحثی، همچون ماهیت عدالت، معاصی مانع عدالت، توبه از معاصی مضرّ به عدالت، شهادت زنان در قضاوت، حقوق الهی و انسانی و … پرداخته و در ضمن مباحث، به صفات رذیله‌ای که موجب خدشه به عدالت می‌شود اشاره کرده‌ است.

 کتاب «محاضرات فی الشهادات؛ دروس و مباحث» مجموعه‌ای از دروس خارج ایشان است که عهده‌دار تبیین و بررسی مباحث اساسی در باب شهادات در قضاوت می‌باشد.

مولّف در مقدّمه کتاب، اهمیت مباحث شهادات و نقش آن در قضاوت را بیان کرده و سپس با محورقراردادن کتاب شریف شرائع محقّق حلّی ره، این مباحث مهم را ارایه نموده است.

ایشان در رساله فقهی «محاضرات فی الشهادات» به طور مفصّل و مستدلّ به مباحثی، همچون ماهیت عدالت، معاصی مانع عدالت، توبه از معاصی مضرّ به عدالت، شهادت زنان در قضاوت، حقوق الهی و انسانی و … پرداخته و در ضمن مباحث، به صفات رذیله‌ای که موجب خدشه به عدالت می‌شود اشاره کرده است.

«الکلام فی صفات الشاهد»، «تفسیر الکبیره»، «فی ترک المندوبات»، «اقسام الحقوق» و «وجوب اداء الشهاده» از جمله فصل‌های این کتاب است که ایشان ضمن سال‌های تدریس خارج فقه به آنها پرداخته‌ است.

 

خرید اثر