پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

محاضرات فی القضاء

محاضرات فی القضاء

آیت الله العظمی کریمی جهرمی در این اثر می ‏کوشد در ضمن مباحث فقهیِ سطح عالی، مباحث اساسی قضا را واکاوی کند؛ بحث ‏هایی همچون: نقش قضا در ایجاد امت عادل و جامعة وزین و ارزشمند مبتنی بر عدل و قسط؛ ماهیت قضا؛ قضا از منظر عقل سلیم و نقل معتبر؛ اعتبار شرایط قضا؛ وجوب قطع دست طاغوت ‏ها از منصب قضاوت.
هم ‏چنین پاره‏ ای مباحث کلامی که در قضا معتبر است؛ یا حلیّت و عدم حلیّت آنچه قاضی می ‏گیرد. افزون بر این‏ها، مسائل روز قضاوت، همچون: قضاوت زن، سنن و آداب مستحب و مکروه و نیز مباحث دیگری از این قبیل، موضوعاتی است که در این کتاب به آن‏ها پرداخته شده است.

 

خرید اثر