پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

سوال:

اگر روزه قضا گرفته باشيم و ظهر به مهماني دعوت شويم، آيا مي‎توانيم روزه را بشكنيم و در روزهاي بعد جبران نماييم؟

جواب:

افطار روزۀ قضای ماه رمضان (اگر وقت قضا تنگ نباشد) قبل از ظهر اشكال ندارد، امّا افطار آن در بعد از ظهر، جايز نيست و كفاره نيز بر فرد واجب می‎شود و كفاره آن، اطعام ده مسكين و در صورت عجز از اطعام، سه روز روزه گرفتن است.