پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی کریمی جهرمی

ولایت
دسته ی مورد نظر :
شرط پذیرش ولایت

آیت الله العظمی کریمی جهرمی

25 اردیبهشت 1403
ادامه مطلب